Osteopathie helpt de klachten van hoofdpijn te verminderen.

Osteopathie is een holistische manuele geneeswijze. Osteopathie beschouwt het lichaam als geheel. In plaats symptoombestrijding op losse ‘onderdelen’ in het lijf, is osteopathie gericht op herstel van het systeem als één geheel. Door de oorzaak te behandelen middels osteopathie verminderd de hoofdpijn. Hierbij helpt osteopathie met je klacht.

Bij hoofdpijnklachten zoekt de osteopaat naar blokkades van beweging, energie of doorbloeding van spieren, weefsels en organen.  De behandeling is vervolgens gericht op het geven van ruimte aan deze delen van het lichaam. Daardoor kan het natuurlijk evenwicht in het lichaam herstellen en gaat de energie weer stromen.

Na een eerste onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Dit plan verschilt per cliënt.

Maistrello en anderen hebben uit een uitgebreid onderzoek gevonden dat manuele technieken een verbetering te geven van kwaliteit van leven.

Hoofdpijn en mogelijke soorten

In de osteopathie behandelen wij cliënten met verschillende soorten van hoofdpijn als:

  • cervicogene hoofdpijn
  • migraine
  • clusterhoofdpijn

Cervicogene hoofdpijn

Cervicogene hoofdpijn wordt in de praktijk nog weleens beschreven als spanningshoofdpijn.
Een simpele uitleg (wat in de praktijk niet zo simpel is).

Je kan cervicogene hoofdpijn onderverdelen in 2 groepen.
– Spierspanningshoofdpijn
– Nekgewrichts/banden hoofdpijn

Spierspanningshoofdpijn is de meest voorkomende hoofdpijn die er is.
Het uit zich in een strakke band rondom het hoofd. De klachten kunnen enkele dagen aanhouden.
Wanneer de klachten meer dan 15 dagen per maand aanhouden spreken wij van chronische spanningshoofdpijn.

De gewrichtshoofdpijn heeft als oorzaak de verminderde mobiliteit van de nekwervels.
Mensen ervaren een opstijgende pijn, vanuit de nek naar boven tot rondom de ogen. Het kan enkelzijdig zijn, maar het kan ook dubbelzijdig voorkomen.
Vaak kan je deze klachten ook provoceren door de nek een beweging te laten maken.

Migraine

Migraine is een stevige hoofdpijn die enkelzijdig is te voelen aan het hoofd.  De klachten komen aanvalsgewijs met een duidelijke toename bij het begin en afname bij het einde van de aanval.

De pijn is bonzend en pulserend en men ervaart misselijkheid. Prikkels van licht en geluid kan men veelal niet verdragen.

Cluster hoofdpijn

Cluster hoofdpijn wordt ervaren als een extreme hoofdpijn waarvan de aanvallen in clusters voorkomen. Dit kunnen periodes van aaneengesloten dagen, weken of zelfs maanden zijn.

De pijn bevindt zich met name aan één zijde van het hoofd en rondom het oog.

Mindmap

Natuurlijk zijn er nog tal van andere oorzaken.
Hieronder een Mindmap waarin je hoofdpijn zou kunnen categoriseren.