Osteopathie behandeling

Osteopathie is een manuele geneeswijze met als doel het lokaliseren en herstellen van functiestoornissen in de beweeglijkheid van spieren, gewrichten en weefsels. De behandeling is gebaseerd op de logica en toegepaste kennis van anatomie, fysiologie en pathologie. Het fascinerende aan deze therapie is de zoektocht naar de oorzaak van de klacht.
In de osteopathie wordt het lichaam als een geheel beschouwd. In de osteopatische benadering gaat er vanuit dat het lichaam constant in beweging is, zowel bewust als onbewust. Spieren, botten, ingewanden, bloedvaten zijn allen in beweging en zijn daarmee ook van elkaar afhankelijk. Alle weefsels in het lichaam hebben een bepaalde bewegingsruimte nodig om goed te kunnen functioneren.

Bewegingsverlies beperkt het zelf genezend vermogen van het lichaam

Als de beweeglijkheid ergens in het lichaam is verstoord, kan dit dus lokaal of op andere plaatsen klachten veroorzaken. Deze holistische wijze van behandelen vergt tijd en aandacht. Echter is het effect vele malen groter. Vanuit deze visie wordt doelgericht gewerkt aan een optimaal herstel.

Kinderen en osteopathie

De kinderosteopathie is een specialisme binnen de osteopathie. Om zuigelingen en kinderen te behandelen is het belangrijk de verschillende ontwikkelingsstadia van het kind goed te kennen. Kennis van de normale sensorische, emotionele en neurologische ontwikkeling van het kind en de specifieke kinderpathologie is noodzakelijk om baby’s, peuters en oudere kinderen adequaat te kunnen behandelen.

Kinderosteopathie is overigens niet alleen voor baby’s; ook peuters, kleuters en pubers met klachten (denk ook aan snelle groei) verdienen een osteopathisch onderzoek en eventuele behandeling!

Osteopathie bij sporterblessures

Een osteopaat onderzoekt het gehele lichaam, niet alleen de regio waar de klacht zich bevindt. Door deze bredere kijk kan de oorsprong van een (soms al chronische) sportblessure worden gevonden. De osteopaat bespreekt dan met u de factoren die hebben bijgedragen aan het ontstaan van de blessure en wat de mogelijkheden tot behandeling zijn.

Maar denkt u vooral ook aan het voorkomen van een blessure: een osteopaat kan eventuele factoren signaleren die u beperken in uw bewegingen waardoor u beter kunt presteren of blessures worden voorkomen.

Hoe ziet een behandeling eruit?

U ontvangt van te voren een digitale vragenlijst en een verzoek deze vragenlijst voor uw bezoek aan de praktijk in te vullen en toe te zenden.

Aan de hand hiervan kan het eerste consult grondig door worden voorbereid.  Uiteraard behandelen wij uw informatie als strikt vertrouwelijk.

Een osteopaat heeft een holistische zienswijze. Dat betekent dat breder wordt onderzocht dan de locatie van de klacht(en) en wordt gekeken naar een verband tussen klachten en verstoringen op andere plekken op het lichaam.  Hiervoor is het noodzakelijk dat u, behalve ondergoed, verder geen kleding aanheeft.

Na het onderzoek worden de bevindingen met u besproken. Er wordt uitgelegd hoe de klacht kon ontstaan en wat de osteopaat hierin voor u kan betekenen. Indien nodig wordt dit afgestemd met uw huisarts. Dit uiteraard in overleg met u.

Vervolgens zal een begin worden gemaakt met de behandeling. De osteopaat hanteert hierbij verschillende technieken om de beweeglijkheid van het lichaam te herstellen. Dit vergt tijd en aandacht maar het effect is groot. Zo wordt doelgericht gewerkt aan een optimaal herstel.