Osteopathie voor kinderen

Osteopathie voor kinderen is een specialisme binnen de osteopathie. Een osteopaat is bekend met de verschillende ontwikkelingsstadia van het kind. Hij heeft niet alleen kennis van de normale sensorische, emotionele en neurologische ontwikkeling van het kind. Maar ook van specifieke kinderpathologie welke noodzakelijk is om baby’s, peuters en oudere kinderen adequaat te kunnen behandelen. Dit betekent niet dat de osteopaat de plaats inneemt van een kinder-, en/of huisarts.

Kinderosteopathie is niet alleen voor baby’s. Ook peuters, kleuters en pubers met lichamelijke klachten hebben baat bij een osteopathisch onderzoek en eventuele behandeling. Bijvoorbeeld bij een snelle groei.

Wat kan de osteopaat betekenen voor mijn kind?

Voor kinderen kan osteopathie helpen bij uiteenlopende klachten. Veel voorkomende klachten waarbij osteopathie verlichting geeft zijn: reflux, darmkrampjes, voorkeurshouding, overstrekken, onrust, veel huilen of slecht slapen.

Hoe ziet een osteopathische behandeling eruit?

Hoe de behandeling er precies uitziet is afhankelijk van de klachten.
De osteopaat zal starten met het stellen van vragen over de klachten. Er wordt ruim tijd genomen om te luisteren naar de klachten van u en uw kind en voor het beantwoorden van uw vragen.

Vervolgens wordt gericht gezocht in de wervelkolom, buik, armen, benen en schedel naar eventuele bewegingsverliezen. Dit gebeurt door het gebruik van zachte handtechnieken. Na het onderzoek zullen de bevindingen uitgebreid met u worden besproken

Op een rustige, veilige en ontspannen manier worden de lichaamsweefsels die vastzitten, weer soepel gemaakt. De handgrepen van een osteopaat zijn zacht. Zo zacht zelfs, dat baby’s kort na de bevalling al kunnen worden behandeld. De behandeling is voor de baby niet belastend, maar wel inspannend en mogelijk wat gevoelig. Soms kan uw baby gaan huilen. Dat is vervelend voor de ouders maar voor het kind is het een natuurlijke reactie. Na een behandeling zijn baby’s vaak moe. Ze kunnen ook kortdurend onrustig zijn, omdat hun lichaam naar een nieuw evenwicht zoekt.
Ouderen kinderen vinden de behandelingen over het algemeen prettig, omdat het hen een ontspanning geeft die zij voorheen niet kenden.

Na de behandeling informeert de osteopaat u over de achtergrond van de klachten die hij heeft gevonden. Daarnaast zou de osteopaat mogelijk adviezen kunnen geven waarmee u zelf met uw kind aan de slag kan.