Osteopathie voor sporters

Osteopathie blijkt zeer effectief voor sporters met (aanhoudende) blessures. Een osteopaat onderzoekt namelijk niet alleen de regio van de klacht, maar hij kijkt breder. Dit omdat in de osteopathie het lichaam als één geheel wordt beschouwd.

Hierdoor kan de oorsprong van een sportblessure worden herkend. Zodat een – soms al chronische – oorzaak gericht kan worden behandeld.

Deze holistische wijze van behandelen vergt tijd en aandacht. Echter het effect is groot. Er wordt doelgericht gewerkt aan een optimaal herstel.

Wat kan de osteopaat betekenen bij een sportblessure?

Als ergens in het lichaam een blessure is ontstaan, kan een verkeerde houding worden aangenomen. Zo kan bijvoorbeeld een enkelblessure uit het verleden uiteindelijke leiden tot klachten in de lage rug. Of kunnen zwakke bilspieren op den duur nek-schouderklachten veroorzaken. Ook bij liesklachten ligt de oorzaak vaak elders. Vandaar dat een osteopaat het gehele lichaam beschouwd en onderzoekt. Klik hier voor meer indicaties.

Hoe ziet een osteopathische behandeling eruit?

In de osteopathie  wordt doelgericht gewerkt aan het herstel van het lichaam. Er wordt tijd genomen om te luisteren naar uw klachten. Omdat de osteopaat zoveel mogelijk wil weten over u en uw blessure geschiedenis. Hij onderzoekt hierna het gehele lichaam. Dus niet alleen de regio waar de klacht zich bevindt.

Tijdens het onderzoek richt de osteopaat zich op mogelijke bewegingsbeperkingen of verlies. Hij onderzoekt o.a. de wervelkolom, buik, armen en benen. Daarna bespreekt de osteopaat met u de factoren die hebben bijgedragen aan het ontstaan van de blessure. Met het opstellen van het behandelplan vertelt hij wat de mogelijkheden tot behandeling zijn.

Daarna zal hij met behulp van zachte handgrepen de betrokken lichaamsweefsels losmaken. Hierdoor neemt de beweegbaarheid weer toe.

Preventieve werking om blessures te voorkomen

De osteopaat helpt niet alleen als er al klachten zijn maar kan ook blessures voorkomen. Steeds terugkerende blessures zijn vaak het gevolg van verschillende factoren. De osteopaat herkent de factoren die u beperken in uw bewegingen. Daardoor kunt u uiteindelijk beter presteren of blessures worden voorkomen.

De osteopaat geeft u informatie over de achtergrond van de klachten die hij gevonden heeft. Daarnaast geeft de osteopaat adviezen om zo snel mogelijk weer de sport op te pakken.

Mag ik na de behandeling sporten?

U kan zich na een behandeling licht vermoeid of wat loom voelen. Eventueel kan een verhoogde spierspanning in de behandelde gebieden zich voordoen.

Wij adviseren u dan ook om na de  behandeling wat rustig aan te doen.  Het lichaam heeft namelijk energie en tijd nodig om tot een nieuw evenwicht te komen.

Een te zware inspanning na een behandeling kan ertoe leiden dat de door de behandeling ingezette verbetering verloren gaat of vermindert.

In de meeste gevallen kunt u uw lichaam een volgende dag weer evenveel belasten als daarvoor. Tenzij uw behandelaar uw strikte instructies geeft dat niet te doen.