Een voorkeurshouding bij baby’s is volkomen normaal. De ene baby wendt zich graag naar het vermaak, de andere draait zich juist weg om de prikkels te vermijden. Wanneer een baby het prettig vindt om in een bepaalde houding te liggen noemen wij dat een voorkeurshouding. Doordat de schedelbeenderen nog erg zacht zijn bij een pasgeboren baby kan dit zorgen voor een afplatting van het hoofd. Een afgeplat hoofd gaat vaak geleidelijk weer over.

Soms kan er een reden zijn waarom de baby in een bepaalde voorkeurshouding ligt. In die gevallen kan osteopathie helpen. De osteopaat onderzoekt de baby in zijn geheel en bespreekt met u wat u er zelf aan kunt doen.

Hoe ontstaat een voorkeurshouding?

Het ontstaan van een voorkeurshouding heeft verschillende redenen. Als osteopaat ben ik opzoek naar bewegingsverliezen in het lichaam, bijvoorbeeld van de nek. Wanneer de nek niet vrij kan bewegen zal de baby ongemak ervaren. Vanwege dit ongemak kan hij een voorkeurshouding ontwikkelen. Het schedeltje ligt vaak op dezelfde zijde en zal aan die zijde wat afgeplat worden. Het afgeplatte hoofd ontstaat voornamelijk in de eerste 6 weken maar kan tot ruim 4 maanden vorderen. Osteopathische behandeling en advies , zal resulteren in een schedel die zich herstelt naar zijn normale vorm.

Kan ik zelf wat doen aan een voorkeurshouding ?

Wanneer de symptomen van een voorkeurshouding vroegtijdig worden opgemerkt en behandeld, kan een schedelafplatting worden voorkomen of een al aanwezige afplatting worden hersteld.

Als je baby toch een afgeplat hoofd heeft ontwikkeld, is dit geen probleem voor de gezondheid. Tegen het tweede jaar van het kind is er meestal niets of bijna niets meer van te zien.

Om dit proces te stimuleren zal je informatie en advies krijgen over de houding van je baby bij het slapen, voeden, spelen en verzorgen. Uiteindelijk kunnen de ouders meestal zelf, met behulp van deze adviezen van de osteopaat, verdere vervorming van de schedel voorkomen en de bestaande afplatting herstellen.

Als zeker is dat de baby alleen last heeft van voorkeurhoudingen hoeft u niet naar de dokter te gaan. In een klein aantal gevallen wordt een afgeplat hoofd veroorzaakt door omstandigheden die voor of tijdens de geboorte, of door een aangeboren groeistoornis van de schedel. Bij twijfel kunt u altijd overleggen met uw huisarts of het consultatiebureau. Zij kunnen onderzoeken of er een andere oorzaak ten grondslag ligt.

Hoe ziet een osteopathische behandeling eruit?

Osteopathie is een veilige en subtiele methode. Op een rustige en ontspannen wijze wordt je kind onderzocht en behandeld. Er wordt gezocht naar bewegingsverliezen in het lichaam. Eventuele spanning en verkramping worden weggenomen. De osteopaat brengt ontspanning in het lijf. Het lichaam van je kind herstelt daarna zelf verder en de klachten verminderen.

Hoe de behandeling verloopt, is afhankelijk van de klachten. Uiteraard wordt ook naar mogelijke andere bewegingsverliezen in het lichaam gekeken.

Na de behandeling informeert de osteopaat u over de achtergrond van de klachten die hij heeft gevonden. Daarnaast zou de osteopaat mogelijk adviezen kunnen geven waarmee u zelf met uw kind aan de slag kan.